Naturen som mänsklig rättighet - Richard Louvs nya bok

Senast ändrad: 26 augusti 2020
Omslag till en bok.

I naturvägledningens internationella värld finns några speciella ”gurus” som utvecklat metoder, skrivit bästsäljande böcker, verkat som pionjärer inom interpretation eller rest världen över och utbildat naturvägledare i olika koncept och förhållningssätt.

På CNV är vi förstås mycket glada att få samarbeta med en av dessa förebilder, professor Sam Ham, som nyligen sammanfattat sina kunskaper och teser i boken Interpretation – Making a Difference on Purpose.

En annan kändis i naturvägledningens sfär, inte minst bland dem som arbetar med utomhuspedagogik och naturvägledning för barn och unga, är författaren och journalisten Richard Louv. Hans bok Last Child in the WoodsSaving our Children from Nature-Deficit Disorder från 2005 är en riktig bestseller. Boken citeras och används över hela världen för att samla argument för utevistelse. Louv pekar med bas i både forskning och praktik på vilka negativa effekter som blir följden av minskad kontakt med naturen och yttervärlden. Till dessa hör minskad kreativitet och ökad risk för depression.

Richard Louv utkom 2013 med en ny bok, The Nature Principle – Reconnecting With Life in a Virtual Age. I boken argumenterar Louv för hur naturen kan utgöra basen för våra framtidsvisioner. Jag hade förmånen att lyssna till en föreläsning av Richard Louv över Skype på den finländska rikskonferensen för naturvägledare hösten 2013. Han framhöll där några samtidsfenomen som det gäller att överbrygga för att skapa en mer positiv framtidssyn. Det handlar om den ökade kulturellt betingade rädslan för naturen, som bland annat leder till att naturlig lek nära nog kriminaliseras. Det handlar förstås också om stillasittandets förödande konsekvenser. Livet vid skärmarna riskerar att smalna av våra sinnen och orsakar sjukdomar i paritet med rökningen. ”Sitting is the new smoking!”

I boken och föreläsningen lyfter Louv fram att förhållandet till naturen måste vara ett fundament i arbetet för hållbar utveckling. Vi behöver sikta mot en framtid rik på natur, inte bara använda ordet hållbar. Forskningen om naturens positiva effekter i storstäder är viktig. Det behövs många naturbaserade alternativ för barn och unga som motvikt till stillasittande och potentiellt destruktiva fenomen i cybervärlden. Inte minst kan naturkontakt odla sinnet för förundran – ett sinne som man har med sig som liten. ”All spiritual life begins with a sense of wonder”, säger Richard Louv.

Louv tipsar om det globala nätverket www.childrenandnature.org, som arbetar för visionen om en värld där alla barn leker, lär och växer med naturen i sin vardag. I nätverkets arbete ingår att sprida innovativa idéer, forskning och verktyg för att stärka barns naturkontakt samt att verka för samarbete och utveckling både på gräsrotsnivå och internationellt.

Richard Louv menar att både barn och vuxna på jorden behöver naturkontakt som en mänsklig rättighet – det borde ingå i FN-stadgan.

 

Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 1/2014 Naturvägledning för barn och unga.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv