Naturvägledaren 1/2014 Naturvägledning för barn och unga

Senast ändrad: 29 januari 2024

"Vi ärver inte jorden från våra förfäder, vi lånar den av våra barn". Med det berömda citatet i åtanke, vad kan vara viktigare att berätta om än naturvägledning för barn och unga? Det är vad detta nummer av Naturvägledaren fokuserar på.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv