CNV:s publikationer om digitala verktyg

Senast ändrad: 03 november 2021

Här finns publikationer som CNV tagit fram och som handlar om digitala verktyg för naturvägledning.

Framsida för nyhetsbrevet Naturvägledaren nr3 2021

Nyhetsbrevet Naturvägledaren nr 3 2021 med titeln Digitala verktyg för naturvägledning.

 

Omvärldsrapport_NV_december2020_rev201221_final-1_sida1.jpg

CNV:s omvärldsbevaknings-rapport från december 2020: Viruspandemi, besökarströmmar och digital natur- och kulturvägledning?

 

Framsida på nyhetsbrevet Naturvägledaren från 2017 med temat Ny digital teknik för naturvägledning

Nyhetsbrevet Naturvägledaren nr 1 2017 med titeln Ny digital teknik för naturvägledning.

 

Rapporten från 2017 Digital teknik för naturinformation och naturvägledning - översikt och rekommendationer

Rapporten från 2017 Digital teknik för naturinformation och naturvägledning - översikt och rekommendationerHär finns en engelsk sammanfattning av rapporten.

 

naturupplevelser_för_alla2014.png

I boken Naturupplevelser för alla från 2014 skrev CNV ett kapitel om hur man kan göra naturvägledning tillgänglig med hjälp av ny och beprövad teknik. Läs om boken här.

 

Nyhetsbrevet Naturvägledaren från 2012 med tema natur och teknik

Nyhetsbrevet Naturvägledaren från 2012 med temat ny teknik för naturvägledning.

 

En bild från en rapport från 2011 om ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen

CNV deltog 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Läs rapporten därifrån.

 

Framsidan på rapporten från 2008 från seminariet "Natur- och kulturstigen möter utställningsvärlden"

I rapporten från 2008 från seminariet "Natur- och kulturstigen möter utställningsvärlden" finns ett kapitel som handlar om IT- och AV-teknik i skog och mark. Ladda ner rapporten här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv