Guidesystem

Senast ändrad: 08 februari 2024
Besökare med audioguide-lur i utomhusmiljö.

Guidesystem är ett samlingsbegrepp för olika olika bärbara, mobila lösningar för att möjliggöra och hantera ljudbaserad vägledning för besökare i en viss miljö. Antingen via förproducerat innehåll i bärbara spelare eller via olika typer av ljudförstärkning för levande guider vid gruppvisningar.

Bärbara audioguider och mediespelare

Bärbara ljudguider, audioguider, är en etablerad form av ljudbaserad vägledning, som har sitt ursprung i museiutställningar men som idag används i många olika inomhus- och utomhusmiljöer. 

En audioguide är en presentation som består av förinspelat ljudinnehåll för en viss plats eller en viss miljö, som besökare hanterar och lyssnar på under sitt besök. Innehållet kan bestå av att ge information, ge hänvisning och orientering, berätta, dramatisera och använda ljudillustrationer. 

Audioguider brukar användas som komplement till levande guider, t ex för innehåll på valbara språk, eller en lösning för att erbjuda visningar vid obemannade platser.

Ljudguider är ett format som möjliggör personligt tilltal, om så önskas, och med enbart ljud finns möjlighet att både skapa tids- och rumsatmosfär och låta lyssnaren skapa sina egna bilder. Det finns även en tillgänglighetsfaktor där audioguider ger chans till platsuppelvelser för personer som har synnedsättning eller lässvårigheter.

En enkel audioguide-lösning är att erbjuda ljudspår på MP3-spelare, som lånas eller hyrs ut till besökare. Inspelning kan göras som valbara ljudspår eller spelas in för att avlyssnas i en följd. En annan lösning utan stora kostnader innebär att publicera ljudspår på en webbbsida, där lyssnare kan ladda ner till egen önskad spelare.

Svårigheter med utlån av MP3-spelare kan vara små knappkontroller, att hantera laddning av enheter, samt att hörlurar slits ut och även kan upplevas som ohygieniska att låna.

Särskilda audioguidesystem som klarar regelbunden drift och hantering av många besökare, är en etablerad lösning för besöksmål med större besökarvolymer. Dessa system består ofta av särskilda ergonomiska ljudenheter, med programvara, laddningsenheter och andra tillbehör. 

Användare kan välja ljudspår med knappkontroller på handenheten, t ex som siffror vid intressanta punkter eller via infraröd puls (IR). Eller så växlar innehåll automatiskt vid förflyttning, till exempel med hjälp av GPS, vilket är vanligt vid bland annat rundturer och turistguider.

Informationsskylt om flerspråkig guidelur. 
Informationsskylt om flerspråkig guidelur. Foto: naturum Kosterhavet

Audioguide-lurar finns bland annat på naturum Stendörren, naturum Hornborgasjön och naturum Kosterhavet.

Då fler och fler använder smarttelefoner för att surfa på internet och använda appar, har mobiler blivit en vanlig lösning för att erbjuda audioguider och digitala guider vid besöksmål, se sidan om Smarttelefoner, surfplattor och appar

Trådlösa guidesystem och högtalarvästar

Till guidesystem för besöksinformation hör även radiobaserade system för gruppvisningar med levande guide. Genom en headset-mikrofon talar guide-personen till gruppens deltagare, som via mottagare lyssnar med hörsnäckor eller hörlurar. 

I avancerade gruppguide-system finns möjlighet att spela upp förinspelade alternativa språk och tvåvägskommunikation mellan besökare och guider för att kunna ställa frågor och liknande. Det finns även en möjlighet att tala med låg röst eller viska, i miljöer som är känsliga för störande tal eller ljud, varför dessa system ibland kallas “Whisper” på engelska.

Guide i utemiljö med högtalarväst. Guide i utemiljö med högtalarväst. Foto: Föreningen Krafttaget, Boxholm

En levande guide kan även utnyttja bärbara ljudanläggningar i form av så kallade högtalarvästar, för att presentera inför en grupp. Guidens headset är ansluten till högtalare som hänger på guidens väst.

Inför större grupper, kan även parabolhögtalare utnyttjas, det vill säga en bärbar högtalaranläggning i en parabolskiva, monterad på en höjbar stav/stativ-lösning.

Genom parabolen riktas ljudet mer fokuserat, än vid fritt hängande högtalare, som dessutom förflyttar sig om de hänger på en rörlig guidepersons väst.

Parabolhögtalare på teleskopstativ. 
Parabolhögtalare på teleskopstativ. Foto: Crevoice

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv