Smarttelefoner, surfplattor och appar

Senast ändrad: 22 november 2023
Person som fotograferar träd med smarttelefon.

Smarttelefoner och surfplattor är mångsidiga verktyg som används för många olika digitala framställningar. Enligt Internetstiftelsen använder fler idag mobila enheter, snarare än vanlig dator, för att surfa på internet, ladda ner appar och dela upplevelser via sociala medier. 

Surfplattor och smarttelefoner är i praktiken bärbara datorer som kan tas med överallt. Inte minst betydelsefullt för digital naturvägledning genom utveckling av karttjänster, fälthandböcker, digitala guider, pedagogiska fältverktyg med flera tillämpningar.

Även om tekniken är mångsidig innebär den ingen universallösning. All naturvägledning behöver fundera över målgrupp, göra en plan och inkludera alternativa lösningar, så att bärande budskap inte missas om den huvudsakliga tekniken inte skulle råka fungera. Till exempel att telefontäckning eller nätverk saknas, eller att användarens enhet inte kan användas.

Appar, webb-appar och kombinationer

De två största plattformarna för smarttelefoner och surfplattor är iOS (iPhone och iPad) respektive Android (Samsung, Nokia, Huawei m fl). De flesta som använder dessa brukar ladda ner applikationer, appar, från “appvaruhusen” App Store samt Google Play, vilka är distributionsplatser för alla appar som produceras för smarttelefoner och surfplattor. 

Många appar är kostnadsfria, andra kostar pengar och i regel finns det två utgåvor av samma app för att passa de största mobiltelefonfabrikaten. Men i vissa fall endast för den ena plattformen, vilket ibland kan skapa användarproblem. 

Med appar finns möjligheter att koppla telefonens övriga teknik till applikationen, t ex kamerafunktion, navigation, sensorer och liknande. Eftersom app-utveckling är en både specialiserad och kommersiellt stor marknad, är kostnader för att skapa och uppdatera appar högre, jämfört med t ex broschyrproduktion eller ett skapa en användarvänlig hemsida. 

Ett alternativ till mobil-appar är att utveckla så kallade webb-appar. Fördelen är att dessa är mindre känsliga för mobiltelefoners uppdateringar och når flera fabrikat, oberoende av mobilplattform.

En webb-app kan öppnas via en webbadress i smarttelefonens webbläsare och kräver ingen installation av en enskild app. Många webbplatser görs dessutom responsiva, det vill säga de anpassas efter användarnas bildskärm.

En annan utveckling är att använda abonnemangsbaserade publiceringsverktyg på nätet för att skapa webb-appar, ibland även nedladdningsbara smarttelefon-appar. Detta minskar produktionskostnader men även kan begränsa utseende och funktionsmöjligheter, beroende på de verktyg som erbjuds.

Besökare som laddar ner en digitalguide för skyltad led, till sin smarttelefon. 
Besökare som laddar ner en digitalguide för skyltad led, till sin smarttelefon. Foto: Paul Henningsson, musedia

Mobilguider och digitala guider

Bärbara guider, mobilguider och digitalguider, är en vidareutveckling av audioguide-mediet, som är ett format att erbjuda ljudbaserade kommentarer och platsberättelser. Digitalguider utvecklas ofta som komplement till levande visningar, eller för obemannade besöksmål, stadsvandringar och liknande. En äldre teknik för digitalguider var så kallade handdatorer.

Innehåll i en digitalguide kan bestå av ljud, text, bild, film, grafik, eller inslag av förstärkt verklighet (AR). Tryckkänsliga mobiltelefonskärmar erbjuder möjligheter att interagera med grafiskt innehåll, välja och även aktivera andra kommunikationsfunktioner i enheten.

De flesta digitalguider utvecklas för smarttelefoner men en del utnyttjar specifikt större skärmar på surfplattor, t ex för mer avancerade visualiseringar, film och bildspel med mera. 

Med hjälp av digitalguide är det möjligt att åskådliggöra något som inte är synligt på plats, t ex en illustrerad rekonstruerad arkeologisk lämning. Genom att utnyttja GPS finns det även möjlighet att erbjuda hänvisningar via karta, eller att starta ett visst innehåll automatiskt via den mobila enhetens geografiska position. Det är också vanligt att kombinera natur- och kulturvägledning med generell besöksinformation och service, i appar för turistattraktioner. Ytterligare en variant är guider till lokala friluftsområden, för vandringar, rekreation och bad. 

Guider via smarttelefoner kan göras på olika sätt: att skapa en särskild app som besökare kan ladda ner, eller en ljud- eller multimediaguide som nås som webb-app via Internet, eller via ett telefonnummer skyltad vid en intressant plats, som besökaren ringer upp och hör inspelat innehåll. 

Skärmbilder från appen “Natur- och kulturguide” i Örebro och från "Botaniska" i Göteborg
Skärmbilder från appen “Natur- och kulturguide” i Örebro

Digitala guider med natur- och kulturvägledningsinnehåll finns på flera orter, t ex appen “Natur- och kulturguide i Örebro, och vid Botaniska trädgården i Göteborg.

Längs Linnéstigarna i Uppsala finns möjlighet att möta Carl von Linné själv som berättar, i form av en dramatiserad ljudguide på nätet.

Skanslandet-Kungsholmen” utanför Helsingfors  är en typ av webb-app för mobila enheter, som enkelt utnyttjar film och länkade Youtube-klipp för att berätta om intressanta platser i en miljö.

"Useum är en gemensam app-portal för många danska besöksmål. Vid den Botaniska trädgården i Århus kan till exempel besökarna följa med botanikerna bakom kulisserna. Liknande exempel på webbaserade tjänster för produktion och distribution av mobila guider är svenska Storyspot och internationella Izi-travel.

Naturvägledning via telefonnummer finns t ex runt Knuthöjdsmossen i Västmanland, samt i Tyresta nationalpark, där “Ring naturen” var ett tidigt exempel på mobil naturvägledning. Även några av naturvårds- och friluftsstiftelserna har arbetat med metoden.

Skylt för uppringd mobiltelefonguide vid Knuthöjdsmossen. 
Skylt för uppringd mobiltelefonguide vid Knuthöjdsmossen. Foto: Ankie Rauséus, Hopajola

En vanlig mobiltelefon kan också skicka och ta emot textmeddelanden, SMS, vilket är en mycket billig kommunikationslösning, förutsatt att mobiltäckning finns.

Tekniskt sett är det möjligt att erbjuda textinnehåll om en plats, genom att användaren skickar en kod och får meddelanden i retur. SMS kan med fördel även användas för att ge svar på quiz-frågor eller för korta besöksenkäter.

Fälthandböcker & friluftsguider

En digitalguide kan liknas vid en multimediabaserad besöksfolder eller guidebok, med ett innehåll som har sammanfattats för att beskriva berättelser om en plats. Ibland med valbara språk, och som ofta vänder sig till en bred, förstagångsbesökande allmänhet.

Digital naturvägledning i mobila enheter kan också göras i form av digitala “uppslagsverk” över vanliga växt- och djurarter, att ha med i fickan vid naturbesök. 

Dessa vänder sig till mer specialintresserade och motiverade besökare, men kan även utnyttjas av naturvägledare och utomhuspedagoger vid olika aktiviteter. De behöver inte vara begränsade till en viss plats och kan även användas vid besök i andra länder. 

Skärmbilder från apparna Fågelguiden, Fisknyckeln och Spør en biolog
Skärmbilder från apparna Fågelguiden, Ficknyckeln och Spør en biolog

”Fågelguiden” är en europeisk illustrerad fågelguide, medan “Fisknyckeln”, utvecklad av Sportfiskeförbundet, hjälper till att identifiera fiskarter i svenska vatten. I norska Spør en biolog (Fråga en biolog) går det att ställa frågor till olika experter och diskutera upptäckter med andra intresserade.

Naturkartan är en webbaserad tjänst för friluftsguider runtom i Sverige och Norge, som även finns som app. Här samlas besöksinformation med kartor för vandringsleder, badplatser och friluftsmiljöer.

Även denna tjänst fungerar som ett publiceringsverktyg för friluftsguider och används av kommuner, organisationer och föreningar. Allt innehåll som publiceras med tjänsten blir sökbart i den gemensamma appen. Tjänsten använder Open StreetMap som är en kostnadsfri användardriven karttjänst, som påminner om tankarna bakom Wikipedia.

Ett annat exempel på guide till besöksvärda naturmiljöer, anpassad för mobilanvändare, är Örebro kommuns naturturist-guide, som vänder sig specifikt till naturturismföretagare för att utveckla sina tjänster.

Skärmbild från Naturkartan Örebro kommuns naturturist-guide
Skärmbilder från Naturkartan och Örebro kommuns naturturistguide

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv