Produktionstips

Senast ändrad: 27 april 2021

Att ha en uppfattning om hur olika tekniska lösningar fungerar, vilka behov de kan svara mot, är en viktig del av att planera digitala naturvägledningsinsatser. Hur du praktiskt kan utveckla och producera innehåll för digitala tillämpningar är förstås också en förutsättning. Här ges några tips på olika webbresurser som hjälper dig i utvecklingen av ditt projekt. Det handlar dels om produktionsverktyg men också tips på användarinriktad utveckling.

Arbeta digitalt med skolan 

En tipssida från Riksantikvarieämbetet som sammanfattar erfarenheter av att arbeta på distans med skolgrupper, genom digitala verktyg. Sidan tipsar om vad som är värt att tänka på vid videofilmning, att berätta en berättelse med rörlig bild, användning av ljud och ljus samt hur till exempel poddradio kan användas för pedagogiskt innehåll. Idéerna har främst utvecklats för kulturarvsinnehåll men kan även tillämpas vid digitala naturvägledningsinsatser.

”Skolwebbinariestudion””Skolwebbinariestudion” Foto: Lars Lundqvist (CC BY)


Bygg din egen teknikjakt

Artikel som tipsar om att skapa en spelifieringsidé baserad på att deltagare får kluriga ledtrådar via sina smarttelefoner och löser uppgifter för att komma vidare. Idén utvecklades ursprungligen tillsammans med Umeå kommuns bibliotek man kan användas oavsett miljö, även i utomhussammanhang. ”Digiteket” innehåller kostnadsfria kurser och tips om både IT och digitala verktyg. Läs artikel.

Skapa din egen teknikjakt. Skapa din egen teknikjakt. Illustration: digiteket.se


The Gift

The Gift är en verktygslåda för att ta fram rätt målgruppstilltal i digitala projekt med hjälp av olika praktiska idéövningar. Den kan användas för att både samskapa innehåll och utveckla nya digitala upplevelser. Sidan ger dessutom tips på appar som kan användas för att öka deltagares interaktivitet genom utforskande lek. The Gift är en kostnadsfri webbresurs och ett resultat av ett EU-projekt. Arbete vände sig till muséer och konstverksamheter men kan även tillämpas inom natur- och kulturvägledning. Besök verktygslådan.

Gift-logga


Kom igång med 360-film och Virtual Reality

Artikel som introducerar utrustning och praktiska råd för att komma igång med 360°-film, liksom teknik för att utforska virtuell verklighet (VR). Den digitala kursen är utvecklad som en del av kulturarvsprojektet VingRot i Vaggeryds kommun. ”Digiteket” innehåller kostnadsfria kurser och tips om både IT och digitala verktyg. Gå till artikeln.

Äldre skolskalVaggeryd. Äldre skolskal, Vaggeryd. Foto: Mia Olausson


Teknik i pedagogik

Översiktliga faktablad i PDF-format om digitala tillämpningar som utvecklats av Vattenriket i Kristianstad, som även ger kostnadsramar för de olika insatserna.  För mer information om respektive projekt finns uppgifter om kontaktpersoner. Ta del av faktabladen.

Faktablad om digitala tillämpningar som utvecklats av Kristianstad vattenrike

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv