Litteraturtips - planering av naturvägledning

Senast ändrad: 27 oktober 2023
Böcker och rapporter. Foto.

Ska du planera för natur- och kulturvägledning i ett område? Det finns en hel del litteratur som kan hjälpa dig på vägen till en färdig vägledningsplan. Här kommer ett första urval av läsning som vi på CNV rekommenderar. Under rubriken "Litteraturlista Planera för naturvägledning" längre ner på sidan hittar du betydligt fler titlar.

Om interpretation (natur- och kulturvägledning) och samverkan mellan aktörer

James Carter för Riksantikvarieämbetet: Interpretation för utveckling av kulturmiljöer (pdf).

Manual/tänk på det här

Övergripande planer för ett område - exempel

Mer detaljerade planer/platsspecifika planer

När man gjort en övergripande vägledningsplan, som ska läsas, användas av, ge vägledning till många olika aktörer i området, så vill man förmodligen göra mer specifika planer för den vägledning som den egna organisationen ska genomföra på olika platser.

  • (Exempel kommer)

Mallar för planering av naturvägledning (från CNV)

Litteraturlista Planera för naturvägledning

Litteratur om planering av naturvägledning/interpretation - en lista ur Naturvägledaren 2:2014.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv