Utbildningsdag

Senast ändrad: 26 april 2024
Vi diskuterar platser i världsarvet

Den 18 september 2018 hölls en endagsutbildning i Vasa om natur- och kulturvägledning och varför vi skulle använda en metod för tematisk interpretation för planering av naturvägledning i världsarvet. På denna sida beskrivs arbetet med dagen.

Till endagsutbildningen bjöds utvalda personer som arbetade med projektet Lystra eller arbetade i någon av de finansierande organisationerna. Se inbjudan här.

På utbildningen stod SLU Centrum för naturvägledning (CNV) för det huvudsakliga innehållet medan Länsstyrelsen och Forststyrelsen bjöd in och höll i de praktiska detaljerna. På plats var vi två från CNV, två från Länsstyrelsen och en från Forststyrelsen. 

Utbildningen hölls i en centralt belägen lokal i Vasa i Finland. 13 personer deltog på utbildningsdagen, utöver organisatörerna.

På förmiddagen började vi med presentation om vilka deltagarna var, om Lystra-projektet och om CNV:s intryck av området. Efter det hölls en presentation om natur- och kulturvägledning. Sedan presenterades ett förslag på tema för världsarvet och det följdes av gruppdiskussioner om det föreslagna temat. Ett sista diskussionspass innan lunch handlade om hur man i projektet skulle kunna samverka om kommunikation med lokala aktörer.

Eftermiddagen började med en presentation om planering av natur- och kulturvägledning. Vi fortsatte med att visa resultat från besökarundersökningar i världsarvet. Gruppdiskussioner följde om dagens och framtidens besökare i världsarvet samt om vad besökargrupper efterfrågar i förhållande till världsarvets tema. En sista gruppövning handlade om platser, värden och besökare.

Här kan du ta del av hela programmet för utbildningsdagen.

Här är presentationsmaterialet från utbildningsdagen.

Deltagarna fick fylla i en utvärderingsblankett på slutet av dagen. Resultatet från den visade att:

  • Det som framförallt uppskattades var diskussionerna, att få likvärdig information om projektet, möten med andra aktörer och att få höras deras tankar.
  • Det som upplevdes som mindre bra var tid för diskussioner och grupparbeten och att man överlag kunde haft en längre utbildningsdag.
  • Deltagarna upplevde dagen som väldigt användbar för sina verksamheter och deras förväntningar infriades eller överträffades för alla.
  • Deltagarna gav i genomsnitt 4,35 av max 5 i sammanvägt betyg för dagen.

Vi som arbetade med utbildningsdagen kom efter den fram till att vi var nöjda, men att tider för diskussioner hade kunnat utökats. Vi hade kunnat minska på tid för att berätta om projektet. Det kom på utbildningsdagen in användbar respons på det föreslagna temat.

Se Facebook-inlägg från utbildningsdagen här.

Kort efter utbildningsdagen hölls workshopparna i oktober.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv