Utvärderingsmetoder, mallar

Senast ändrad: 08 februari 2024

Här finns några mallar som kan användas för utvärderingar i naturum, mm.

Här är några mallar i word-format som kan användas och utvecklas efter den utvärdering som passar i er verksamhet. Ladda ner genom att klicka på filen.

Mall besökarintervju Våra ovälkomna gäster

Mall besökarintervju SAMMANSTÄLLNING Våra ovälkomna gäster

Mall medarbetarenkät Våra ovälkomna gäster 

Mall medarbetarenkät SAMMANSTÄLLNING Våra ovälkomna gäster


Kontaktinformation