Naturvägledaren 3/2022 Naturvägledning och klimatkrisen

Senast ändrad: 22 januari 2024
Collage med intervjupersoner

Hur kan vi prata om klimatkrisen med deltagare i naturen? Möt åtta naturvägledare som gör det på olika vis.

I förra veckan fick vi veta att världen inte ser ut att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. "Vi måste våga prata om svåra frågor", säger Jenny som arbetar i naturum Tåkern. I detta nummer av Naturvägledaren möter du henne och andra naturvägledare som berättar och reflekterar över sin roll i klimatkrisens tid. Att hjälpa deltagare att se, tolka och förstå naturens svar på klimatförändringarna är viktigt. Men också att erbjuda en plats för samtal om oro, ilska och hur vi kan agera. Tack till Åsa Ottosson som gjort intervjuerna! 

/Eva Sandberg, föreståndare CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv