Skogen i Skolan lyfter genusfrågan

Senast ändrad: 26 augusti 2020
Porträtt av en kvinna. Foto.

Tack vare Skogen i Skolan kan elever få tillgång till en egen skolskog med tillhörande ”skolskogslåda”. Lärare har dessutom tillgång till uppdaterat och läroplansanpassat undervisningsmaterial. Skogen i Skolan riktar sig till alla Sveriges grundskoleelever, men i vår fokuserar de på tjejerna.

Skogen i Skolan vill sprida kunskap om skogen och ett platsbaserat lärande. Det kan de göra tack vare finansiering från Skogsstyrelsen, skogsnäringen och olika högskolor.

– Vi samarbetar också med naturskolor, LRF, Friluftsfrämjandet och andra organisationer och försöker se till att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Idag finns väldigt mycket gratismaterial för skolan, säger verksamhetsledaren Åsa Godeau. 

I höstas fyllde Skogen i Skolan 40 år. Verksamheten utvecklas hela tiden, i mångt och mycket parallellt med skolan. Åsa Godeau tillträdde för ett år sedan och kommer själv från skolans värld där hon arbetat som rektor i många år.

– Det jag fört med mig in i verksamheten är kanske en tydligare koppling till läroplanen. Om man till exempel ska bygga ett vindskydd ska de olika momenten knyta an till skolämnena och de mål lärarna ska uppnå med undervisningen, säger Åsa Godeau.

De har precis tagit fram nya läromedel som är synkade med den senaste läroplanen. Materialet om allemansrätten är populärt. På hemsidan finns en övningsbank där allt går att skriva ut, men vill man hellre beställa materialet kan man göra det också för en billig penning. Skogen i Skolan har även utvecklat konceptet skolskogar. Det går ut på att en skogsägare skriver en (icke bindande) överenskommelse med en skola, som innebär att de får nyttja skogen i undervisningen. 

– Vi brukar skriva in i överenskommelsen att markägaren måste kontakta skolan om det skulle bli aktuellt att avverka, men en avverkning kan faktiskt också bli en intressant pedagogisk aktivitet. Eleverna kanske kan vara med och plantera den nya skogen, föreslår Åsa Godeau. 

I storstadsregionerna är det förstås svårare att anlägga en skolskog. Därför har de inlett ett samarbete med Skansen i Stockholm, där Skogen i Skolan från och med hösten ingår i programutbudet. Elever kan komma dit gratis och lära sig mer om skogen och få med sig material tillbaka till skolan. Kanske kommer man hitta en likande lösning i Göteborg och Malmö.

Den närmsta tiden kommer Skogen i Skolan att jobba mycket med genusfrågan. De vill väcka frågan hos skogssektorn, och ta reda på mer om hur man får fler flickor intresserade av skogen. 

– Vi planerar bland annat att ha en skrivtävling där eleverna får diskutera om det finns några skillnader och hur man i så fall kan hantera dem. Vi är också delaktiva i ett skogskollo särskilt för tjejer som hålls på flera platser i landet, berättar Åsa Godeau.


Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 1/2014 Naturvägledning för barn och unga.


Kontaktinformation