Stor satsning på Udeskole i Danmark

Senast ändrad: 26 april 2024

I Danmark liksom i Sverige diskuteras hur man ska lyfta resultaten i skolan, samtidigt som det finns en oro för barnens stillasittande. För ett par månader sedan presenterades en stor satsning inom ramen för den danska ”Skolreform 2014” i samarbete mellan utbildnings- och miljöministrarna i Danmark: en gemensam satsning på ”udeskole” och naturvägledning.

Syftet är att öppna skolan mer mot omgivande samhälle. Barnens lärande ska ske i kontakt med lokal natur och kultur och undervisningen i samspel med aktörer utanför skolan.  Dessutom ska minst 45 minuters rörelse stå på schemat varje dag.

- Naturen ska vara en hävstång för alla ämnen i skolan och udeskole för arbetet med hela skolreformen, sa undervisningsminister Christina Antorini vid en konferens på tema ”Naturvägledning, uteskola och Skolreform 2014” i januari. Alla elever ska bli så bra de kan i skolan – oavsett bakgrund, och de ska dessutom ha trevligt när det utvecklas, säger Christina Antorini. 

Naturvägledarna betraktas (tillsammans med museer, föreningar och arbetsplatser) som viktiga potentiella resurspersoner i arbetet. Eleverna ska använda skolans närmiljö i sin vardag och gäster ska bjudas in regelbundet. Naturvägledarna kommer därmed både att ta emot klasser ute i landskapet som tidigare men också att i större utsträckning bjudas in i skolan för att dela med sig av sina kunskaper till både elever och lärare.

-  Ämneskunskaper, trivsel och hälsa är inte motsättningar. Ta med föräldrarna också ut och visa det! säger Antorini.

Ministerierna har nu kallat bland annat Naturvejlederforeningen till rundabordssamtal för att diskutera hur detta ska bli verklighet. En satsning på 65 demonstrationsskolor över hela landet är beslutad. Skolorna ska arbeta med genomförande av skolreformen och ett av verktygen är att uteskola införs i alla ämnen. Skolorna stöttas av särskilda konsulenter som följer arbetet och dokumenterar resultaten.

-  För de danska naturvägledarna innebär detta att en dörr som tidigare stått på glänt för att stötta den danska skolan nu står på vid gavel, säger Jes Aagaard på miljöministeriet och tidigare ordförande för Naturvejlederforeningen. 

Föreningen rustar och har samlat en idékatalog för hur man bidra till arbetet med skolreformen, bland annat inspirerade av den svenska Naturskoleföreningen: Traditionella utflykter där lärare och naturvägledare samarbetar om upplägget. Naturskolor som inte bara är ett besöksmål utan också besöker skolan och dess omgivningar. Naturvägledare som sparringpartner till lärare, lärarfortbildningar om utomhusbaserat lärande och lokal natur.
Fler naturbaser (platser som är förberedda med utrustning för ett besök av skolklasser), skolskogar och skolgårdar som utvecklas för pedagogik. Naturvägledare som förmedlar kontakter med andra aktörer och erbjuder nätverk med kulturinstitutioner och politiker. Skolor som anställer naturvägledare. Föreningen kan dela med sig av pedagogiskt material till skolan. Naturvägledare kan utbildas särskilt för uppgiften att stötta skolan. Man vill också ta fram läroböcker enligt modell från svenska Naturskoleföreningen (Att lära in ute: Matematik ute, Språk ute med flera). Och så vidare!

Läs mer om satsningen på Udeskole. 

 

Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 1/2014 Naturvägledning för barn och unga.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv