CNV samlar kunskap om ekosystemtjänster

Senast ändrad: 13 augusti 2020

Under 2015 har CNV satsat extra mycket på ekosystemtjänster. Seminarier, workshops, en länksamling och nätverkssamverkan är exempel på aktiviteter vi genomfört på temat och som du kan läsa mer om på våra webbsidor.

På uppdrag av Naturvårdsverket samordnar CNV nätverket Naturens år, vars tema under 2015-17 är just ekosystemtjänster. Kunskapen och engagemanget växer hela tiden. Som en del i arbetet med Naturens år 2015 har vi arrangerat fyra möten, det senaste hölls den 27 nov.

På CNVs webbsidor kan du ta del av föreläsningar om ekosystemtjänster som t ex:

Workshop om att kommunicera ekosystemtjänster

Den 15-16 oktober arrangerade CNV tillsammans med Biosfärområdet Kristianstads vattenrike och Naturvårdsverket en workshop med titeln "Att kommunicera ekosystemtjänster". I Kristianstad har de lyckats vända synen på området som vattensjuk träskmark till ett attraktivt vattenrike med stora värden för staden, traktens befolkning och besökare. CNV kommer utifrån workshopen att ge ett förlag till Naturvårdsverket om en kompetensutvecklingsinsats riktad till biosfärområden och naturum inför nästa år.

Ytterligare resurser

En liknande workshop arrangerades i maj för naturum i norr och länsstyrelsernas naturinformatörer. Den hölls i naturum Dalarna i Siljansnäs.

Vi har också byggt upp en gedigen länksamling om ekosystemtjänster som du gärna får ta del av. Vi uppdaterar och fyller på den här listan löpande, hör gärna av dig om du har några tips!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv