CNV samlar kunskap om ekosystemtjänster

Senast ändrad: 17 augusti 2017

Under 2015 har CNV satsat extra mycket på ekosystemtjänster. Seminarier, workshops, en länksamling och nätverkssamverkan är exempel på aktiviteter vi genomfört på temat och som du kan läsa mer om på hemsidan.

 

På uppdrag av Naturvårdsverket samordnar CNV nätverket Naturens år, vars tema under 2015-17 är just ekosystemtjänster. Kunskapen och engagemanget växer hela tiden. Som en del i arbetet med Naturens år 2015 har vi arrangerat fyra möten, det senaste hölls den 27 nov.
På CNVs hemsida kan du ta del av föreläsningar om ekosystemtjänster som tex:

Presentation Louise Hård af Segerstad, Albaeco, 6 feb 2015: Ekosystemtjänster - eller hur gör man en fisk? 
Några av bilderna har tagits bort pga upphovsrättsskäl.

Presentation Pella Thiel, 29 maj 2015: Hur mycket pengar är jorden värd? Om ekosystemtjänster värden och värderingar.

Du kan också se hennes presentation på youtube

Fler länkar och information om arbetet med Naturens år hittar du här

Workshop om att kommunicera ekosystemtjänster

Den 15-16 oktober arrangerade CNV tillsammans med Biosfärområdet Kristianstads vattenrike och Naturvårdsverket en workshop med titeln "Att kommunicera ekosystemtjänster". I Kristianstad har de lyckats vända synen på området som vattensjuk träskmark till ett attraktivt vattenrike med stora värden för staden, traktens befolkning och besökare. CNV kommer utifrån workshopen att ge ett förlag till Naturvårdsverket om en kompetensutvecklingsinsats riktad till biosfärområden och naturum inför nästa år.

Ytterligare resurser

En liknande workshop arrangerades i maj för naturum i norr och länsstyrelsernas naturinformatörer. Den hölls i naturum Dalarna i Siljansnäs.

Vi har också byggt upp en gedigen länksamling om ekosystemtjänster som du gärna får ta del av. Vi uppdaterar och fyller på den här listan löpande, hör gärna av dig om du har några tips!

Fakta:


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se