Svamp - mer än bara Karl Johan

Senast ändrad: 29 februari 2024
Affisch som gör reklam för en utställning. Bilder på svampar. Illustration.

Bin i all ära(!), men nog finns det fler organismer som på ett alldeles fascinerande sätt illustrerar naturens oumbärlighet för oss människor. Vad vore vi till exempel utan jäst, penicillin eller sommarens kantarelltoast? Vad vore träden utan mykorrhiza? Det är hög tid att tala om svamp! Många i vårt nätverk efterfrågar utställningar som kan användas av naturvägledare för att prata om vad naturen och dess organismer gör för oss människor. Här kan ni läsa om en tankeväckande och uppskattad svamputställning - ett unikt samarbete mellan forskare och konstnärer.

Under sensommaren och hösten har man kunnat se utställningen ”Mer än karljohan – svamparnas hemliga liv. Ett möte mellan konst och vetenskap” i naturum Kosterhavet och naturum Dalarna. Utställningen handlar om både konstnärers och forskares passion för och ibland mycket olika perspektiv på svamp. Anders Dahlberg, en av initiativtagarna till utställningen, beskriver fascinationen:

– Svampar finns överallt, hela tiden och de utför många centrala processer i naturen. Samtidigt är de i regel osynliga för oss. Det är en spännande utmaning att försöka se och förstå svampar, vars leverne är precis som växters och djurs. De är som individer med storlekar och åldrar, säger han.

Anders Dahlberg Foto: Jenny Svennås Gillner, SLU
Anders Dahlberg, initiativtagare till utställningen, är professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU. Han arbetar också på ArtDatabanken. Foto: Jenny Svennås Gillner, SLU.

Samarbete som väcker uppmärksamhet

Utställningen premiärvisades förra året i Uppsala konstnärsklubbs lokal Åhuset, men är resultatet av ett betydligt mer långtgående samarbete.

– En kanadensisk gästforskare med konstintresse initierade möten mellan intresserade konstnärer från Uppsala konstnärklubb för ett par år sedan. Vi hittade varandra, blev mycket inspirerade och tanken på en gemensam utställning växte fram, berättar Anders Dahlberg.

Resultatet blev ett samarbete mellan fyra forskare från SLU och Uppsala universitet och sex konstnärer verksamma i Uppsala. Tillsammans ger de besökaren en mångfald av upplevelser som inte bara har fokus på matsvamp, utan ger exempel på annat spännande som gömmer sig i svampriket.

– Vad sägs till exempel om den här tovade ”fotsvampen”? Visst kan den stimulera, beundras och väcka annan typ av nyfikenhet än vad en korg kantareller eller bra populärvetenskap kan göra, menar Anders Dahlberg.

Tovad fotsvamp, Gunilla Paetau Sjöberg. Foto: Michael Krikorev

Tovad fotsvamp, Gunilla Paetau Sjöberg. Foto: Michael Krikorev

Eller denna sidenmålade tolkning av hur en uppsjö av svampar kan uppfattas:

Svampdiversitet i en sidenmålning av Shaheena Akhlaque. Foto: Michael Krikorev

Svampdiversitet i en sidenmålning av Shaheena Akhlaque. Foto: Michael Krikorev

Utställning med många uttryck och perspektiv

I utställningen ingår konstverk i olja, akvarell och textil. Ett mycel har tejpats på golvet och leder besökaren mellan verken. Illustrerade texter på utställningsskärmar och digitala bilder hjälper till att väcka förundran och svarar på frågor som: Kan svampar äta upp ett helt hus? Har de både bra och dåliga egenskaper – och i så fall bra eller dåliga för vem? Är de bra på att städa och hur stor är världens största svamp? (Sisådär nio kvadratkilometer ska det visa sig!)

Nyttiga organismer

– Matsvamparnas nytta är kanske uppenbar för de allra flesta. Tänker man lite längre kommer man kanske på att brödbak, all alkohol, ostar, soya, tofu och många läkemedel baseras på svamp. Tänker man ytterligare ett varv så utförs många processer i naturen av svamp, till exempel nästan all nedbrytning. Närings- och vattenupptag hos växter sker genom symbios med mykorrhizasvampar och så vidare… Sedan får man inte glömma bort de estetiska och etiska aspekter på värdet av svamp.

Förhoppningen är att denna ”cross-over-utställning” kan locka fler personer att fascineras av och bli nyfikna på svamp, vetenskap eller konst. Förhoppningen är att nå ut till andra grupper än vad man hade gjort om man gjort en populärvetenskaplig utställning och en konstutställning var för sig. Sedan premiärvisningen har Anders Dahlberg och de andra forskarna och konstnärerna utvecklat utställningen, framförallt de populärvetenskapliga presentationerna. Utställningen har också utvidgats så att den kan delas upp på två utställningar samtidigt. Den innehåller numer också ett bildspel med drygt 100 bilder. Anders Dahlberg föreläser ibland om ”Svamparnas hemliga liv” i samband med utställningen och det ordnas svamputflykter.

Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3:2015 med tem ekosystemtjänster.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv