Hej Björn Risinger!

Senast ändrad: 16 februari 2022
Porträtt av en man. Foto.

Den första oktober tillträdde Björn Risinger som ny generaldirektör för Naturvårdsverket. Han ser med glädje på hur olika myndigheter idag arbetar aktivt med att stärka och kommunicera våra ekosystemtjänster. Hans hälsning till Sveriges naturvägledare är att inte glömma bort naturens värde som källa till glädje och inspiration.

Björn Risinger var faktiskt en av de personer som var med och grundade CNV, på den tiden var han avdelningschef på det som då hette Naturresursavdelningen. Han har också hunnit med en vända som chef för Havs- och vattenmyndigheten.

– Det är jätteviktigt att på ett bra sätt kunna visa både vilken nytta och även glädje vi har av naturen. Havs- och vattenmyndighetens vision är ”Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla ”. Det var viktigt för oss att lyfta in det här med glädje också. Ekosystemtjänster handlar inte alls bara om ekonomi utan även om sådant som avkoppling och inspiration, säger Björn Risinger.

Det är ett komplext begrepp som inte alltid är så lätt att förklara. Regeringen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans tagit fram bilder som kan vara till hjälp när man vill förklara olika typer av ekosystemtjänster och hur de hänger ihop.

– De bilderna är riktigt bra. Jag vet att de används på många håll just för att ge en överblick, säger Björn Risinger.

Vad tror du själv är viktigast att tänka på när man kommunicerar ekosystemtjänster?

– Det är alltid viktigt att starta där människor är, i deras vardag. Utgå från platsen, från det man kan se, känna och göra själv. Det blir ofta bättre än om man går igenom saker teoretiskt, menar Björn Risinger.

Ekosystemtjänster är verkligen ett aktuellt begrepp just nu, inte minst i Myndighetssverige. Regeringen har skickat ut en rad uppdrag och många myndigheter jobbar framförallt med vägledning kopplat till ekosystemtjänster. Tanken är att ekosystemtjänsterna ska synliggöras i alla olika beslutsprocesser, en grannlaga uppgift.

– Det är glädjande att se att nätverket Naturens år har fortsatt att utvecklas i flera år, tanken var ju egentligen bara ett år från början. Och att de fokuserar på just ekosystemtjänster 2015.

Björn Risinger ägnar för närvarande varje tisdag åt att gå runt på olika avdelningar på Naturvårdsverket för att få djupare insikt i hur de arbetar.

– Än så länge har jag inte kommit till de hos oss som jobbar mest intensivt med ekosystemtjänster, men det är något jag ser fram emot, avslutar Björn Risinger.   


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv