Vi agerar utifrån vad vi värderar

Senast ändrad: 29 januari 2024
Porträtt av en man. Foto.

Jag sitter i en liten stuga vid älven och skriver. Det skymmer. Kvällssolen i vattenspegeln. Lommen är tillbaka. Enkelbeckasinen brummar bakom skogskanten. Jag är själv, men inte ensam. Platsen uppfyller mig, naturen runt mig spelar på min avslappnade uppmärksamhet. En fisk vakar. En fisk jag kanske aldrig kommer träffa på igen, men ändå har detta vakande skänkt mig en speciell känsla av frid. Just denna fisk, någonstans i Klarälvens långa älvfåra, gör kvällen perfekt. Vad är det värt? Frågan får hänga kvar i kvällsluften.

Ekosystemen kräver beteendeförändring

Oavsett hur just du värdesätter en fridfull kväll vid vattnet så är det ett faktum att vi tillsammans står inför stora utmaningar. Vi behöver snabbt byta trajektorbana för hela samhället till en mer hållbar utveckling. Människan har varit den drivande aktören bakom situationen vi befinner oss i och därför är beteendeförändringar centrala i den omställning vi står inför. Beteenden styrs av värderingar. Därför behöver vi vara medvetna om vilka värderingar vi förmedlar, stärker och försvagar både som privatpersoner och yrkesutövare.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som samlar alla de värden som naturen genererar för människor. Begreppet sammanför de varor som kan plockas ur naturen gratis med alla de etiska, estetiska och indirekta tjänster som naturen ger. Rapporten Millenium Ecosystem Assessment visade redan 2005 att jordens ekosystem är basen för vår välfärd, men också att 60 procent av ekosystemen redan var fullt nyttjade eller överutnyttjade. I takt med att föroreningar från mänskliga aktiviteter ökat har naturens kapacitet att rena och reglera samtidigt trängts undan rent fysiskt. Konsekvenserna går ut över människors välbefinnande och möjlighet till utveckling, både här och långt borta.

Värderingar inspirerar till handling

Varför gick du upp i morse? Troligtvis för att det finns något du tycker är viktigt. Låt oss utgå från att detta viktiga har ett högt värde för dig. Svaret är kanske inte det samma varje morgon men vi kan kalla summan av dina svar för dina värderingar. Forskare har visat att värderingar är universella – vad människor över hela jorden tycker är viktigt har härletts till 58 olika värderingar. Gemensamma, men olika starka hos olika personer. Det gör att vi upplever samma situation olika värdefull, även om vi upplever den tillsammans. Värderingar engageras, stärks tillfälligt, genom vår interaktion med andra och vår omgivning.

Om någon annan hade suttit med mig vid Klarälven hade den personen inte nödvändigtvis upplevt värdet av den vakande fisken. För en tredje person kanske den hade varit ett potentiellt byte, ett möjligt värde som skulle realiseras först när den fastnat på kroken och håvats upp. På samma sätt kommer värdet av olika ekosystemtjänster vara olika för olika människor. Beroende på hur vi väljer att kommunicera begreppet kan vi stärka och försvaga vissa värderingar hos människor och i samhället i stort. 

 

Figur 1. En kartbild över våra komplexa värderingar.

Figur 1. Universella värderingar strukturerade efter minsta avstånds-analys. Modifierad från Schwartz (1992), översatt av Håkan Emilsson.

Värdera ekosystemtjänster, men inte i pengar

Listan över olika sätt att använda begreppet ekosystemtjänster (se Louise Hård af Segerstads artikel "Varför ska naturvägledare prata om ekosystemtjänster") innebär att olika värderingar i kartan (figur 1) engageras. Värderingar nere till vänster är ”yttre” och beror av bekräftelse från andra människor. Det kan ta sig uttryck i materiella saker, stärker vi dem så leder det till en livsstil där konsumtion och pengar är viktigt. Men majoriteten av värderingarna kan inte uttryckas genom sådant vi kan köpa. De är relationella och kräver tid, plats och gemenskap för att odla.

När ekosystemtjänster används som en prislapp på naturen stärks de yttre värderingarna (nere till vänster i figur 1), men när ekosystemtjänster istället används för att med förundran beskriva relationen människa-natur engageras de uppe till höger. Genom ditt sätt att berätta om naturen och varför den är värdefull kan du inte bara bidra med kunskap och väcka människors intresse, du kan också stärka värderingar som gör att människor agerar mer hållbart i längden. Ekosystemtjänster är ett begrepp för att synliggöra hela det värde som naturen skapar så att inte några glöms bort. Vad skulle ord som stillhet och frihet betyda utan att ha upplevt vidderna i ett fjällandskap eller ytterskärgården? Vad skulle vår historia eller våra barnsagor betyda för någon som inte sett en ekorre sitta i en gran eller upplevt en riktig skog? Som naturvägledare gör du ett fantastiskt arbete, fortsätt berätta om varför naturen är viktig för dig! 

Håkan Emilsson. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3:2015 med tem ekosystemtjänster.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv