Naturvägledaren 3/2020 LONA - en nyckel till naturvägledning

Senast ändrad: 12 maj 2022
Barn utomhus i Vallentuna.

I det här numret av Naturvägledaren skriver vi om några av alla de projekt inom de lokala naturvårdssatsningarna (LONA) som är på gång just nu. Dessutom följer vi upp några vi skrev om för 10 år sedan med frågan: Vad hände sen? En slutsats vi drar är att när statligt stöd kopplas ihop med lokal kärlek till och engagemang för natur får vi massor av naturvägledning runt om i landet.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv