Naturvägledaren 3/2020 LONA - en nyckel till naturvägledning

Senast ändrad: 29 januari 2024
Barn utomhus i Vallentuna.

Det här numret av Naturvägledaren handlar om några av alla intressanta projekt inom de lokala naturvårdssatsningarna (LONA). Dessutom följer vi upp några vi skrev om 10 år tidigare med frågan: Vad hände sen? En slutsats vi drar är att när statligt stöd kopplas ihop med lokal kärlek till och engagemang för natur får vi massor av naturvägledning runt om i landet.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv