Föreståndaren har ordet

Senast ändrad: 13 augusti 2020
Porträtt av en kvinna. Foto.

Att kommunicera ekosystemtjänster.

Naturen är en närmast ovärderlig källa till glädje och inspiration säger Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risinger i detta nummer av naturvägledaren (3/2015). Att beskriva den glädjen som resultatet av en social ekosystemtjänst är att reducera dess värde tycker somliga. Andra tycker att vi med begreppet ekosystemtjänster äntligen på allvar kan börja prata om hur ekonomiska och ekologiska system hänger samman. Naturvägledare har en viktig uppgift och möjlighet i att förklara hur fantastiskt det är att vi kan leva på den här planeten och hur rädda vi måste vara om den. I detta nummer av naturvägledaren utforskar vi hur ekosystemtjänster kan fungera som verktyg för samtal om relationen mellan människa och natur. Hör gärna av dig till oss och berätta vad du tänker!

Eva Sandberg, Föreståndare Centrum för naturvägledning. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3:2015 med tem ekosystemtjänster


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv