Naturvägledaren 3/2013 Att kommunicera allemansrätten

Senast ändrad: 29 januari 2024

CNV deltar i nätverket Naturens år. Temat för samarbetet 2013 har varit ”Uteåret 2013”, med allemansrätten som viktig fokusfråga. Detta nummer av Naturvägledaren handlar om hur olika organisationer arbetar med att kommunicera allemansrätten. Alla naturvägledare har möjlighet och ansvar att bidra till kunskap och dialog.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv