Givande utbyte mellan naturvägledare från Sverige och Minnesota

Senast ändrad: 16 september 2020
Fem svenska naturvägledare besökte Minnesota i september 2019. Anna Kjellander, Länsstyrelsen Gävleborg, Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen, Anna Lagerqvist, Biotopia, Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen och Emil V Nilsson, Biotopia. Foto Anna Kjellander

Genom ett långvarigt organiserat samarbete mellan vänstäderna Uppsala och Minneapolis-Saint Paul och initiativ från Susan Senecah, amerikansk gästprofessor i miljökommunikation vid SLU, har ett utbyte kommit till stånd mellan naturvägledare från Uppland/Gävleborg och Minnesota.

Det första steget i detta utbyte skedde i september 2019, då fem naturvägledare från Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen Gävleborg gjorde en veckas mycket innehållsrikt och givande studiebesök i området runt ”Twin Cities”. 

CNV är med på ett hörn i arbetet och stöttar utbytet genom att bland annat sprida erfarenheter, som här i detta nummer av Naturvägledaren 2/2020. Här beskriver de som reste i höstas några av sina erfarenheter från besöket i Minneapolis/St Paul. De beskriver också poängerna med att ta del av vad naturvägledare gör på andra håll i världen: man inspireras och lär sig nya saker, hittar många likheter och inser att mycket vi gör här hemma också är bra!

Naturvägledning i stadens kant

De fem resenärerna besökte framförallt två organisationer som arbetar med naturområden och friluftsliv i och i utkanten av storstadsområdet Minneapolis-St Paul med runt tre miljoner invånare: Three Rivers Park District (TRPD) och Minneapolis Park & Recreation Board (MPRB). Under en veckas tid fick de bland annat ta del av aktiviteter för skolor och uppsökande naturvägledning i förortsområden, höra om stora naturevents som Monarkfestivalen och testa tillgängliga cykel- och kanotleder över hela storstadsområdet. Emil Nilsson, då på Biotopia, gjorde dessutom en egen tur till spännande platser i norra Minnesota som han beskriver i sina artiklar.

Bilden visar de fem resenärerna vid ett besök i kulturparken Swede Hollow, den plats som Ola Larsmo berättar om i sin roman med samma namn som varmt rekommenderas. Det skandinaviska arvet i Minnesota är allestädes närvarande.

Tankeväckande likheter och olikheter

En av deltagarna, Emelie Runfeldt från Upplandsstiftelsen, sammanfattar sina intryck så här: ”Vi kom hem från Minneapolis, imponerade över hur mycket bra saker dom jobbar med på andra sidan Atlanten. De organisationer vi besökte är så otroligt stora jämfört med vår. Tänk bara att ha 80 naturvägledare, och dessutom hundratals volontärer. Men vi kom också tillbaka med en insikt om att vi ändå har liknande utmaningar, och att vi, trots att vi inte är lika många, faktiskt gör mycket bra saker här hemma i Sverige också. Därför ska det bli extra roligt att vara värdar för en grupp naturvägledare från Minneapolis som kommer för att besöka oss i september nästa år.”

Ett stort tack till Anna, Emelie, Karolina, Anna och Emil för era artiklar, där ni delar med er av era erfarenheter!

Text: Anders Arnell, SLU Centrum för naturvägledning.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv