Naturvägledaren 1/2020 Erfarenhetsutbyte Sverige-Minnesota

Senast ändrad: 08 februari 2024
Fem svenska naturvägledare besökte Minnesota i september 2019. Anna Kjellander, Länsstyrelsen Gävleborg, Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen, Anna Lagerqvist, Biotopia, Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen och Emil V Nilsson, Biotopia. Foto Anna Kjellander

Hösten 2019 åkte fem naturvägledare från Uppsala län och Gävleborgs län till Minnesota för att träffa och lära känna kollegor och deras verksamheter vid naturskolor, i skyddade naturområden och ideella organisationer. I det här numret delar resenärerna med sig av sina upplevelser.

Läs hela numret som nyhetsbrev.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv