Upptäck naturen genom lokal konst

Senast ändrad: 08 februari 2024
Konst och natur i Silverwood Park Foto Anna Kjellander

Parken Silverwood, som ligger i tremiljonersstaden Minneapolis, inspirerar besökare att genom konst upptäcka och betrakta naturen och därmed utveckla ett positivt förhållande till olika naturmiljöer. Samarbete med lokala konstnärer har bland annat bidragit till den populära och föränderliga poesi- och konststigen genom parken.

Bara några minuter från centrum av Minneapolis får besökaren en fin utsikt över sjön Silver Lake. I området, på 48 hektar, finns även restaurerade prärier och gamla ekskogar. Det ekologiska besökscentret erbjuder dagligen aktiviteter och är öppet för allmänheten varje dag, året om. I området finns också ett konstgalleri, möjlighet till geocaching, utbildningsanläggningar, hyresutrymmen för evenemang, kafé, picknickplatser, kanot- och kajakuthyrning och fiske. Det anordnas även många aktiviteter för pensionärer.

Kreativa aktiviteter

Naturskolan på Silverwood Park erbjuder skolklasser i närliggande områden att ingå i olika program. Eleverna deltar i aktiviteter som innefattar både konst, hantverk och natur. Genom att använda alla sinnen får eleverna verktyg att upptäcka naturen i sin närhet genom den lokala konsten eller det egna hantverket.

Eleverna får bland annat lära sig att göra upp en eld, göra en egen anteckningsbok att ta med i naturen, hur de kan skydda sig mot vind och kyla på vintern och hur du på bästa sätt tar hand om naturen. Andra aktiviteter som anordnas är att trycka årsringar från träd på papper och karvning av träslevar.

Exempel på aktivitet i naturskolan

Dag 1            Göra en egen anteckningsbok och vika ett kuvert. 
Dag 2            Olika aktiviteter i naturen. Eleverna för anteckningar i boken.
Dag 3            Aktivitet i naturen. Reflektion. Eleverna tar med sig anteckningsboken hem.

Konst till fots

Längs de kilometerlånga parkstigarna kan besökaren upptäcka skulpturer och poesi från lokala konstnärer. Ett av konstverken är som ett rymdskepp som ser ut att ha landat mitt i den gamla ekskogen. Genom ett kalejdoskop får man associationer till naturen och ett garanterat ett ämne att prata om. Ett annat är en trälabyrint som är byggt med lokalt 

virke utformat som ett hus. I slutet av labyrinten möts man av en skattkista innehållande saker från naturen. Med jämna mellanrum får nya konstnärer bidra med ny konst och poesi.

Via en QR-kod intill konststigen eller digitala map tours kan man läsa mer om konstnären och vad skulpturen symboliserar. Det genomgående temat är att öka medvetenheten om rent vatten och land genom det kreativa perspektivet.

Vad tar vi med oss?

Efter besöket på Silverwood Park dyker det upp massor av tankar hur vi skulle kunna använda delar av aktiviteterna för olika målgrupper.

Här upptäcker eller inspireras varje år 300 000 besökare av naturen på många olika sätt! Redan konstintresserade kommer till området och upptäcker naturen samtidigt, och naturintresserade upptäcker lokalt hantverk, konst och poesi. Allt detta sker både genom att besökarna vandrar i naturen och att de tar del av konstutställningarna i galleriet i besökscentret.

Det oväntade i naturen bidrar till samtal eller upplevelser som man annars inte skulle göra. Till exempel rymdskeppet i den fina gamla ekskogen. Det kreativa perspektivet är i fokus men samtidigt bjuds besökarna in till att uppleva naturen.

Text: Anna Kjellander, Länsstyrelsen i Gävleborg

Länkar

Läs mer i Naturvägledaren

Här hittar du fler artiklar om utbytet mellan Sverige och Minnesota. 

Artiklar

Fler nummer av Naturvägledaren


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv