Volontärer i naturen gör skillnad Over There

Senast ändrad: 22 januari 2024
Volontärmöjligheter i Three Rivers Park District. Foto Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen

Skulle du vilja märka monarkfjärilar, plocka präriefrön, rensa ogräs eller kanske vara parkvärd eller lägerledare? Alla dessa uppgifter, och många fler, gör volontärer inom Three Rivers Park District. Three Rivers är en organisation som äger och sköter natur i Minnesota, USA, närmare bestämt i den västra delen av storstadsområdet Minneapolis-St Paul.

Volontärerna gör en mängd olika saker och tillsammans uträttar de storverk. Utan dem skulle många aktiviteter inte kunna genomföras. Three Rivers Park District har för tillfället så många som 780 aktiva volontärer som utför uppgifter av skilda slag. Organisationen använder till exempel volontärer för att skolklasser ska kunna paddla kanot och för att få tillgång till ledare för läger. En volontär kan adoptera en park, vilket innebär att hen har som uppgift att organisera städning där några gånger per år.

Varje volontärroll är noggrant preciserad på ett sätt som vi inte riktigt känner igen från ideellt arbete i Sverige. Som exempel kan nämnas parkvärdens roll. Här är det tydligt definierat att parkvärden vänligt ska be besökare följa reglerna, men att den inte har någon befogenhet att gå in och avstyra något dumt.

En volontäruppgift kan vara avancerad eller enkel. För vissa uppgifter krävs intern utbildning. Andra uppgifter, som att vara funktionär vid större evenemang, kräver mindre kunskap men istället många personer. Då bjuder Three Rivers in ett stort antal volontärer som får anmäla intresse om de vill vara med. Även om volontärerna inte får betalt är deras arbete såklart varken lönlöst eller gratis för organisationen. Three Rivers får stor hjälp men lägger också ner mycket arbete på att organisera och ta hand om volontärerna.

Skapar engagemang för naturen

Förutom att Three Rivers får mycket praktisk hjälp av sina volontärer, skapar volontärarbetet engagemang. Volontärerna blir ambassadörer för verksamheten. Three Rivers vill ge invånarna möjlighet till naturkontakt och genom det skapa intresse och kärlek till naturen. Uttrycket ”Try it, learn it, love it, live it” illustrerar hur man tänker. Om människor får ett positivt första möte med naturen (genom att exempelvis klappa en sköldpadda, göra lönnsirap eller paddla) kan de bli intresserade av att lära sig mer,

för att i förlängningen tycka om och engagera sig för naturen. För många av volontärerna är kärleken till naturen en del av deras identitet. De vill dela med sig på olika sätt till sina medmänniskor och kanske även bidra med pengar. Donationer ger ett viktigt tillskott till budgeten i amerikanska organisationer.

Vem är volontär?

Att göra volontärarbete tycks vara en del av det amerikanska samhället. Många arbetsplatser uppmuntrar sin personal att ägna någon eller några arbetsdagar per år åt volontärarbete. Ungdomar skaffar sig meriter genom att vara volontärer och daglediga får en meningsfull vardag. De flesta av volontärerna är pensionärer, ungdomar eller studerande men även andra kategorier av människor finns representerade – det finns till exempel familjer som ser volontäruppgifter som en kul gemensam helgaktivitet.

Har vi naturvolontärer i Sverige?

Våra ideella natur- och friluftsföreningar organiserar och utför enormt mycket ideellt arbete. Exempel på mer traditionellt volontärarbete finns kopplat till några organisationer, bland annat för att bemanna stugor, sköta vandringsleder eller för att samla in pengar. Det skulle vara spännande att prova att utveckla vad volontärer kan göra och se vad det skulle kunna ge här hemma. Three Rivers Park District tipsar om att börja i liten skala och inse att volontärer kräver tanke och omsorg. Att vara volontär är att ge, men också att få något tillbaka.

Text: Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen

Länkar

Läs mer

Här hittar du fler artiklar om utbytet mellan Sverige och Minnesota. 

Artiklar

Mer läsning

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv