Naturvägledaren 3/2017 Gilla barnens närnatur!

Senast ändrad: 26 april 2024

Detta nummer av Naturvägledaren ägnas åt barn och deras naturkontakt. Läs om skolsatsningen Gilla naturen, forskaren Mattias Sandberg som berättar om barns naturrelationer och Martin Emtenäs om att ta vara på barns nyfikenhet i naturen. Vi gör också en internationell spaning: Hur arbetar man i andra länder för att få ut barn i naturen?


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv