Gilla naturen kan så ett frö till engagemang

Senast ändrad: 26 april 2024
Logga med texten "Gilla naturen". Illustration.

Varför ska man skapa ett undervisningsmaterial som Gilla naturen? Bakom satsningen står flera aktörer. Så här svarar några av dem på frågan.

Gilla naturen startade som en idé på Naturvårdsverket om att nå ut med kunskap om skyddad natur till barn och unga. 
– Ofta när man pratar om naturfrågor når man de redan frälsta. Vi ville göra ett försök att nå många. Och skolan har ju alla, säger Christina Frimodig, kommunikatör på Naturvårdsverket.

Därför började arbetet med att göra något som skulle kunna passa skolan. Resultatet blev ett antal skoluppgifter, med både teori i klassrummet och praktik i naturen. Uppgifterna är anpassade till läroplanen för mellanstadieelever och finns gratis att använda på gillanaturen.se. Som morot finns dessutom en tävling, där hela klassen kan vinna en resa till en nationalpark i Sverige.

Christina Frimodig, Naturvårdsverket

– Vi tror att om barn får fundera kring vilka naturområden som är viktiga för dem, så känner de att de har möjlighet att påverka, säger Christina Frimodig, Naturvårdsverket, om satsningen Gilla naturen. Foto: Naturvårdsverket.

Att Gilla naturen riktar sig just mot skolelever handlar om flera saker: Att få barn och unga att komma ut i naturen och uppskatta den – så att de tycker att den är värd att ta hand om. Att uppmärksamma barnens natur – som ofta ligger i städer och är oskyddad. Och att skapa förståelse och kunskap kring varför natur behöver skyddas ibland.

- Tävlingens förstapris är en resa till en nationalpark. Men med tävlingsbidragen hoppas vi på att många skolor också uppmärksammar den natur som barnen nära och uppskattar i sin vardag. Övningarna i Gilla naturen kan hjälpa lärare och elever att fundera över naturens betydelse både nära och långt borta, säger Eva Sandberg, föreståndare för CNV som samordnar arbetet på Naturvårdsverkets uppdrag.

Eva Sandberg CNV

- I takt med att städerna växer och förtätas är det allt viktigare att lyfta fram betydelsen av natur på skolgårdar och i städernas parker och grönområden. Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning.

– Det handlar också om en legitimitet för att jobba med att ta hand om vår natur. Att många tycker att det är viktigt. Vi tror att det är viktigt att barn får fundera över vilket naturområde de tycker om och hur de vill ta hand om just den naturen, säger Christina Frimodig.

Finalister ställer ut

Precis den frågeställningen är kärnan i Gilla naturens tävling. Med film och foto får barnen beskriva ett naturområde som de vill bevara, och argumentera varför.
Bengt Staf, Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Björn Karlström

– Jag tror att många barn kommer tycka att det känns häftigt att få vara med i en utställning på Naturhistoriska riksmuseet. Bengt Staf, enhetschef på Naturhistoriska riksmuseet, där tio skolklasser i final kommer att få ställa ut.

De tio bästa bidragen presenteras på en utställning på Naturhistoriska riksmuseet under 2018. Bengt Staf som är enhetschef där tror att tävlingsbidragen kommer att överraska vuxna.
– Det blir nog inte sådan natur som vi oftast tänker är skyddsvärd. Det kan vara skogsbacken bakom höghuset, eller en träddunge man verkligen vill ha kvar. Eftersom många lever i städer är den stadsnära naturen väldigt viktig, och den är delvis hotad idag. Det är viktigt att natur finns i närheten, för barns möjlighet att upptäcka den.

Elevernas tankar till uttryck

Naturhistoriska riksmuseet har varje år besök av en mängd skolklasser. De flesta besökare kommer från Mälardalsområdet. Gilla naturen-utställningen kommer därför också visas på webben, så att alla i hela landet kan ta del av den. Eleverna bakom finalbidragen kommer få vara med och påverka hur utställningen ska se ut, och deras tankar kring uppgiften blir en del av det som presenteras.

– Naturhistoriska riksmuseet ska inte bara vara ett ställe dit barn kommer och vi vuxna berättar. Vi tycker att det är viktigt att barnen får uttrycka sig själva, ställa frågor och uttrycka tankar om hur man ser på naturen.

Bengt Staf tror att Gilla naturen kan uppmuntra barn till att vara ute i naturen, öka deras kunskap om den och inspirera till ansvarstagande för miljön.
– Jag tror att barn i mellanstadieåldern ofta är väldigt mycket klarsyntare än vad många vuxna förstår. De vet att det är stora utmaningar vi står inför i framtiden. Jag tror att Gilla naturen kan vara ett bra sätt att så ett frö av engagemang hos barnen.

Läs om klassen som deltar i Gilla naturen: "Kom! Vi leker apor i det här trädet!"


Text: Karin Fingal. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3/2017 Gilla barnens närnatur!

Fakta:

Läromedel och tävling

Läromedlet Gilla naturen har årskurs 4-6 som målgrupp, kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskap om naturen generellt och med särskilt fokus på naturskydd.

De sju övningarna innehåller en blandning av inomhus- och utomhusmoment och berör i första hand ämnena biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa. Genom att genomföra övning 7 som beskrivs i läromedlet kan klassen också delta i en tävling och vinna en klassresa till en nationalpark.

Allt material finns gratis på gillanaturen.se där du också kan läsa mer om övningarna och tävlingen.Vill du tävla i Gilla naturen?

Det är enkelt. Som lärare anmäler du din klass på webbplatsen. Då får du inlogg till sidan där du laddar upp tävlingsbidrag. Sista chansen att skicka in tävlingsbidrag är den 31 oktober 2017.

Om oss

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning och Naturhistoriska riksmuseet. Ansvarig utgivare är Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen. Gilla naturen genomförs i samverkan med våra kommunikationspartners. Läs mer om oss här.

Första pris i tävlingen i Gilla naturen är en resa för hela klassen till en av Sveriges nationalparker. Här är Norra Kvill, en av få urskogsartade skogar i södra Sverige. Foto: Håkan Sandbring/Sydpol.com/IBL bildbyrå.

Första pris i Gilla naturen är en klassresa till en av Sveriges nationalparker. Här Norra Kvill, en av få urskogsartade skogar i södra Sverige. Foto: Håkan Sandbring/Sydpol.com/IBL bildbyrå.


Kontaktinformation