”Kom! Vi leker apor i det här trädet!”

Senast ändrad: 26 april 2024
Barn i ett träd. Foto.

Ett stort klätterträd på skolområdet. Det är Minnas, Sennis, Lovisas och Naomis val av skyddsvärd natur. Deras klass deltar i Gilla naturen och använder läromedlet i undervisningen. "Man ska skydda den här platsen, för då kanske fler barn kan leka här i framtiden", säger Minna Roberntz.

Fler än 80 skolklasser har hittills anmält sig till Gilla naturen, webbplatsen som innehåller skoluppgifter och en tävling där elever utser nära natur som de vill skydda. En av de anmälda är klass 5-6 på Waldorfskolan i Håga by i Uppsala. För att se hur de använder Gilla naturen i undervisningen åkte Per Sonnvik, projektledare på Centrum för naturvägledning, dit på besök. Han träffade både barnen och läraren.

– Jag blev faktiskt överraskad! Jag tycker att barn i den åldern kan te sig som vuxna, till exempel genom sin klädsel. Men argumenten som de lyfter fram för den natur de valt, handlade om att de kunde leka på platserna. De berättade att de låtsades olika saker. Det var roligt att se att barn inte är så vuxna i naturen, att där kan de få vara lekfulla!

Flexibelt läromedel och tävling

Gilla naturen är en satsning som vänder sig till mellanstadieklasser i skolan. Det består av ett läromaterial med skoluppgifter kopplade till läroplanen. Uppgifterna innehåller både teori i klassrummet och praktik i naturen. Som sista uppgift kan klassen delta i en tävling och vinna en resa till en nationalpark i Sverige.

I just den här klassen i Uppsala hade läraren valt att inte göra alla uppgifterna i materialet.

– De hade inte följt alla stegen utan läraren gjort sin egen variant, vilket är helt ok, säger Per Sonnvik.

Istället för att först vara i klassrummet och genomföra teoretiska uppgifter, för att därefter gå ut i naturen, hade klassen gjort tvärtom. De skippade också flera uppgifter och utgick istället från tävlingen. Att uppgifterna var pedagogiska och att de ibland löstes utomhus, där barnen fick använda och utveckla sina sinnen och sitt tänkande, uppskattades av läraren.

Hon tyckte det var jättebra! De arbetade med Gilla naturen i flera olika ämnen. Jag förstod det som att hon fått inspiration av materialet, och valde att plocka delar av det.

Skaparkraft och argument för naturskydd
Barnen har fått lära sig om olika landskapstyper och ekosystemtjänster. Tävlingen i Gilla naturen går ut på att de får filma eller fotografera en plats i naturen som de vill skydda, och argumentera för varför den är skyddsvärd

Eleverna tyckte Gilla naturen var roligt att jobba med. De berättade till exempel att det var kul att få göra uppgifter utomhus, lära sig om naturen och att få skapa genom film och bilder. Jag har sett två av deras tävlingsbidrag och blev väldigt imponerad av dem. Barnen kunde verkligen resonera om varför det är viktigt att bevara naturen, säger Per Sonnvik.

Läs mer om satsningen: Gilla naturen kan så ett frö av engagemang


Text: Karin Fingal. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3/2017 Gilla barnens närnatur!

Vill du delta i Gilla naturen

Det är enkelt. Som lärare anmäler du din klass på Gilla Naturens webbplats. Då får du inlogg till sidan där du laddar upp tävlingsbidrag. Sista chansen att skicka in tävlingsbidrag är den 31 oktober 2017.

Om Gilla naturen

Gilla naturen är ett läromaterial som finns gratis att hämta på www.gillanaturen.se. Bakom satsningen står bland annat Naturvårdsverket, Centrum för Naturvägledning och Naturhistoriska Riksmuseet.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning, CNV
cnv@slu.se

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv