Sju tips – arbete i andra länder med att få ut barn i naturen

Senast ändrad: 08 februari 2024
Smultron. Foto.

Det är inte bara i Sverige som många oroas över att barn och unga är för lite ute i naturen. Runt om i världen finns mängder av projekt för att inspirera och vägleda. Här är sju av dem.

Israel: På landets första utomhusförskola får barnen laga mat över öppen eld i öknen

Israels första förskola som är helt utomhusbaserad har gett eko över hela landet. Förskolan är kommunal och ligger i utkanten av en by i öknen. Den riktar sig mot 3-6-åringar. I ökenhettan, eller den relativa svalkan från de få buskar som växer där, leker barnen ute hela dagarna. De har en del hållpunkter under dagen men är annars mycket löst hållna av lärarna. Maten lagas delvis över öppen eld och barnen får vara med och hjälpa till.

Det finns inga stängsel kring förskolans naturområde, men träd och stenar på en yta stor som en fotbollplan markerar området som barnen är på under de soligaste timmarna.

Gan Keshet, eller "regnbågsförskolan" har fått stor uppmärksamhet och studiebesökarna strömmar in.

Läs mer om förskolan här.

Kanada: En dag med gratis naturlek för hela familjen

”Nature Play Day” firas på flera platser, exempelvis i Lethbridge i sydvästra Kanada. Där står det kommunalt ägda Nature Centre, ett slags naturum, för programmet. Nature Play Day är tänkt att inspirera folk till att vara ute i naturen och leka, och riktar sig speciellt mot barn och familjer. I år firades dagen i början av juni. Då kunde vem som helst komma och uppleva lekfulla aktiviteter, helt gratis. Runt 20 lokala företag och organisationer erbjöd allt från kajakpaddling och dykning, till att gräva som en arkeolog, träffa en häst eller skapa något av stenar. Tanken med Nature Play Day är att uppmuntra familjer att vara utomhus och återupptäcka sin lokala natur.

Nature Play Day firas på många platser i Nordamerika. Så här marknadsförs eventet i Indiana i USA.

USA: Skapar listan ”100 saker du måste göra innan du fyller 12”

Härma en fågel, gräv upp maskar, dansa i regnet, hitta ett eget gömställe eller odla en pumpa. Listan som ska få barn i Colorado, USA, att vara ute mer i naturen innehåller 100 tips. Allihop enkla att göra i närheten av hemmet. Den är skapad av miljöorganisationen Great Outdoors Colorado och är tänkt att uppmuntra barn under 12 år att leka mer utomhus. 
– Många av dagens barn är för schemalagda, för skärmstyrda och för överbevakade av sina föräldrar. Vi ska visa hur enkelt det är att vara utomhus och ha roligt. Att låta barn upptäcka naturen behöver inte vara tidskrävande eller kostsamt, det börjar på tomten, säger Chris Castilian, vd för Great Outdoors Colorado.

Här är listan: 100 things to do before you're 12.

Läs mer om kampanjen från Great Outdoors Colorado.

Storbritannien: 500 gator har fredats för utomhuslek

Projektet ”Playing Out” startades av föräldrar i Bristol, Storbritannien, 2009. Nu har 40 städer över hela landet, inklusive London, gått med. I dessa städer har genomfartstrafiken på över 500 gator stängts av med hjälp av frivillga vakter, så att barn kan leka fritt och säkert på gatan, och inte bara vara hänvisade till trottoarer. Fördelarna är både motion genom lek, och ett tryggare samhälle där barnen känner sig hemma på sin egen gata. Läs mer om Playing Out här.

USA: Organisation stödjer städer som vill ge barn naturkontakt

Alla barn ska få leka och växa i naturen, oavsett socioekonomisk bakgrund eller hudfärg. Det är grundtanken med ”Cities Connecting Children to Nature Initiative”, CCCN. Projektet stöttar och vägleder beslutsfattare i städer i USA, som vill skapa nya möjligheter för barn att ha kontakt med naturen. Det kan handla om att ta in naturkontakt som en del av stadsplaneringen, i besluts eller olika samarbeten och program.

Sju städer har fått stöttning i starten av projektet. Åtgärderna har handlat om allt från att skapa gröna skolgårdar till naturaktiviteter för barn efter skolan. Projektet startade 2014 och är ett samarbete mellan The NLC Institute for Youth, Education, and Families, och Children & Nature Network. Läs mer om projektet här.

Tips: Projektet/Children & Nature Network ordnar öppna webbinarier om till exempel pågående pilotprojekt, forskning kring skolbarns naturkontakt, utomhuspedagogik osv. Webbinarierna är gratis och annonseras på hemsida och nyhetsbrev, där anmälan också sker. Håll utkik!

USA: Endagsjippo med uppföljning

Get Outdoors Day är ett amerikanskt fenomen sedan 10 år tillbaka, som fokuserar på barn och ovana naturbesökare. Under en dag får familjer och barn på mängder av platser runt om i USA testa på utomhusaktiviteter. För att det inte bara ska bli ett endagsjippo finns nu också uppföljare: De som deltagit i dagen bjuds in till fler aktiviteter under hela sommaren som följer. De får testa aktiviteter i närheten, som nybörjarkurs i mountainbike, flugfiske eller att följa med en viltspårare ut på hajk.

Mer om Get Outdoors Day.

Hela världen: En dag för att inspirera till utomhuspedagogik

Runt 10 000 skolor över hela världen deltar i början av hösten 2017 i Outdoor Classroom Day. Det är en dag när alla lektioner hålls utomhus på ett lekfullt vis. Om man är en lärare som aldrig arbetat med utomhuspedagogik kan dagen vara ett sätt att testa på det. Man anmäler sin klass eller skola via ett webbformulär. På samma webbplats hittar man idéer till lektioner, tips och material som elever kan jobba med. Outdoor Classroom Day firas vid flera olika datum för att passa olika skolsystem i olika länder. I Sverige hade i slutet av sommaren runt 30 skolor anmält sitt deltagande.

Mer om Outdoor Classroom Day.

Text: Karin Fingal. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3/2017 Gilla barnens närnatur!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv