Naturvägledaren 1/2021 Konsten att kommunicera allemansrätten

Senast ändrad: 08 augusti 2023
Bild på Hedvig, från barnprogrammet Från A till Ö

Allemansrätten är en del av vårt kulturarv. Det ger oss tillgång till fantastiska naturupplevelser, men innebär också ett ansvar. För de flesta är allemansrätten en självklarhet, men ofta blir det ändå fel. Varför hamnade tonvis med skräp i den känsliga fjällnaturen under sommaren 2020? Och varför är det ibland så svårt att gå på toa i naturen? För att komma till rätta med problemen är det viktigt att förstå att kunskap är viktigt men inte alltid räcker för att beteenden ska bli rätt.

Alla som arbetar med naturvägledning har en viktig roll när det gäller att kommunicera allemansrättens alla möjligheter och skyldigheter. Särskilt nu när naturen blivit vårt nya vardagsrum och det sker en stor satsning på Friluftslivets år 2021. I detta nummer av Naturvägledaren ger vi exempel på hur kommunikation kan utvecklas och förnyas för att nå ovana målgrupper och hantera nya företeelser som exempelvis den ökande cyklingen i naturen.

1974 skrevs allemansrätten in i svensk lag och samma år uppmärksammade Hedvig (Birgitta Andersson) ordet i barnprogrammet Från A till Ö, en resa orden runt, mer känt som ”Kom och skriv mig det på näsan...”

Om ni vill se programmet så finns det på SVT Play, Öppet arkiv.

Naturvägledarens innehåll

1. Friluftslivets år 2021 lyfter allemansrätten

2. Att kommunicera allemansrätt

3. Hur kommer vi tillrätta med nedskräpningen

4. Hur kan cyklister och vandrare mötas i naturen

5. Allemansrätten på många språk

6. Allemansrätten i skolan

7. Markägare och turismföretag i samverkan

Läs hela numret som nyhetsbrev.

Visste du att allemansrätten är en del i det svenska kulturarvet?

Allemansrätten finns på listan över immateriellt kulturarv. År 2011 undertecknade Sverige Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Det innebär att Sverige åtar sig att skapa en förteckning över det immateriella kulturarvet i landet. Förteckningen är ett levande dokument som ständigt uppdateras. Det ska vara ett redskap för att identifiera, beskriva och förmedla kunskap om olika delar av det immateriella kulturarvet.

Läs mer om allemansrätten som ett kulturarv.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv