Naturvägledaren 2/2022 Utvärdering och besökarstudier

Senast ändrad: 08 februari 2024
Dialog med besökare vid Gamla Uppsala högar

Genom naturvägledning hoppas vi påverka våra deltagare – vi vill till exempel bidra till att de fördjupar sin kunskap, att attityder påverkas, att de inspireras till fördjupat engagemang, att kreativitet väcks  och att de agerar på något sätt. Men vad vet vi egentligen om hur det går?

Detta nummer av Naturvägledaren ägnar vi åt konsten att utvärdera naturvägledning. Eller kort sagt: Att ta reda på hur det går med alla ambitionerna ovan. Genom utvärdering kan du som naturvägledare lära dig mer om dina deltagare, få hjälp att reflektera över och utveckla dina metoder och vägval och inte minst, utvecklas i din yrkesroll. Välkommen att läsa om process- och resultatutvärdering, om att ”mäta” naturkontakt, metoden tankelistning, att observera besökare och mycket mer.

Innehållet speglar förstås bara en del av den stora bredden av metoder och arbetssätt för utvärdering. Vi utvecklar vår webbsida om utvärdering av naturvägledning med mer innehåll så håll utkik där också och hör gärna av dig till oss och dela med dig av dina erfarenheter!

 

Trevlig läsning!

/Eva Sandberg, föreståndare CNV

Naturvägledarens innehåll

 

Läs även om utvärdering och besökarstudier i CNV:s rapport Besökarnas röster. Nedan ett citat från rapporten.

”Evaluation is about making improvements. If all you want is praise, skip evaluation...”
(Beverly Serrell, författare till flera böcker om utvärdering, interpretation och utställningar).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv