Höjdpunkter 2023

Senast ändrad: 27 februari 2024

Här är några av höjdpunkterna i CNVs verksamhet 2023:

CNV fyllde 15 år!
CNVs verksamheten startade 2008, vilket innebär att CNV fyllde 15 år. Jubileet har lyfts fram i flera sammanhang. Se exempel här på vad som hänt under CNVs 15-åriga historia.

Årets naturvägledning 2023 till stolta pristagare
CNV delade ut utmärkelsen till inspirerande och innovativa exempel på naturvägledning som bidrar till nyfikenhet, kunskap och engagemang för naturen.

Naturvägledarna verkar gilla CNV
280 naturvägledare svarade på en enkät om CNV i december 2023. Svaren tyder på att CNV är viktiga för utvecklingen av naturvägledning i Sverige. 87% svarade att CNV har stor eller mycket stor påverkan på utvecklingen av naturvägledning i Sverige. 93% svarade att CNV står för god kunskap.

Skyddad natur och naturum

Webbinarier för nationalparks-förvaltare
Två webbinarier har CNV hållit för förvaltare av nationalparker. Ett om en nystart för aktörsutbildningen och det andra om hur utveckla nationalparkernas entréer.

Naturvägledning i blivande nationalparker
CNV har medverkat i utvecklingsarbete för kommunikationen i de blivande nationalparkerna Bästeträsk och Nämdöskärgården.

Våra ovälkomna gäster på 27 naturum
CNV har medverkat i att skapa en utställning och aktiviteter för att öka kunskap och medvetenhet om invasiva främmande arter. Den har sammanlagt visats på 27 naturum i landet.

Biologisk mångfald

Gökottor om biologisk mångfald
Tre av CNVs digitala morgon-webbinarier hade tema att kommunicera biologisk mångfald. Se inspelningar här: Naturvägledning efter COP15 i Montreal. Så får biologisk mångfald liv. Så får vi biologisk mångfald att lyfta.

Det behövs ett naturlyft
Vid Mångfaldskonferensen i november diskuterade deltagarna hur FNs räddningsplan för den biologiska mångfalden kan bli verklighet. Ett resultat blev iden att skapa Naturlyftet 2025–2030  – en bred satsning på kommunikation om biologisk mångfald i Sverige.

Klimat och fenologi

Klimatvandringar för naturvägledare
CNV utvecklade en klimatvandring tillsammans med Alasdair Skelton, professor i petrologi vid Stockholms universitet. Alasdair höll flera workshops för att utbilda naturvägledare i att hålla klimatvandringar.

Naturens kalender förändras
Medborgarforskningen om årstidernas förändring är viktig för att förstå vilka konsekvenser klimatförändringarna får i naturen. CNV har arbetat med att lyfta arbetet på naturum i landet.

Vandringsleder, allemansrätt och friluftsliv

Lätt att göra allemansrätt
Naturvårdsverket har skapat en ny kommunikationsstrategi om allemansrätten. Till den har CNV har skapat en checklista för dig som vill kommunicera allemansrätten.

Vandringsleder utvecklas med naturvägledning
CNV höll i ett webbinarium om naturvägledning längs vandringsleder, höll i delar på samma tema på den nationella konferensen om vandringsleder i Trollhättan samt höll i ett uppföljande webbmöte

Stor CNV-medverkan på Tankesmedjan för friluftsliv
På Naturvårdsverkets konferens 7-8 november höll CNV i forskningspresentation samt en dialog quiz med efterföljande presentation om hur naturvägledning kan bidra till arbete med friluftsliv och naturvård.  

Hälsa och integration

Goda exempel om naturvägledning och folkhälsa
CNV har tagit fram en exempelsamling med femton goda exempel på naturvägledning som kan bidra till folkhälsa i vardagsnära natur. Se webbinariet Vardagsnära naturkontakt för olika grupper.

Naturbaserad integration genom friluftsliv och naturvägledning
CNV medverkar i ett forskningsprojekt om naturbaserad integration. Bland annat publicerade vi en rapport om LONA-projekt med fokus på naturbaserad integration.

Konst

Naturvägledning en kraft till förändring
CNV arrangerade workshopen Kraft till förändring om hur samtidskonst och naturvägledning kan samverka i klimatkrisens tid.

Limnisk pedagogik

CNV samordnar ett nätverk för att utveckla vattenpedagogik i sötvatten, som bland annat har genomfört inspirerande webbinarium med Bo Landin, studieresa i Jämtland och konferensen Att sprida ringar på vatten.

Internationellt

Nordiskt samarbete om utbildning
CNV samarbetade med kollegor i de nordiska länderna för att stärka samarbetet kring utbildning om naturvägledning i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland. Läs mer här. CNV höll i ett webbinarium om utbildningar i Sverige.

Två europeiska konferenser
CNV deltog i maj i Rumänien på den europeiska konferensen för naturvägledning, som hålls årligen av Interpret Europe. Läs CNVs rapport därifrån här.
I oktober deltog CNV även på Europarcs konferens i Nederländerna. Läs CNVs rapport därifrån här.

Dokumentation från CNV:s aktiviteter

Ta del av dokumentation från samtliga CNV-arrangemang via denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv